16 намерени резултата

одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите

Регистър на техническите паспорти в община Криводол

одобрен

Регистър на пчелни семейства

Регистър на пчелини

пчелини и пчелни семейства
одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

Регистър на одобрените инвестиционни проекти в община Криводол