7 намерени резултата

одобрен

РЕГИСТЪР

Главен регистър за имотите - частна общинска собственост
в Община Лъки, област Пловдивска
АЧОС от № 80 – до № 363 включително

одобрен

Отчет за изпълнението на бюджет 2017 година

Отчета за изпълнение на бюджета на община Лъки за периода 01.01.2017 до 31.12.2017 година

бюджет 2017
одобрен

Данни за бюджета на Община Лъки и разходването му - 2016 год.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета
за периода от 01.01.2016 год. до 31.05.2016 год.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Лъки за месец Май 2016 год.
одобрен

Годишен отчет на постъпилите и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2017 година в община Лъки

Постъпилите и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2017 година в община Лъки са общо 3 на брои. Те са подадени по електронен път от неправителствени организации. И на трите заявления има предоставен пълен достъп до исканата информация. Няма обжалвания, няма установена незаконосъобразност на предоставения достъп и няма наложени административни наказания.

Закон за достъп до обществена информация
одобрен

Бюджет

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2016 год. до 31.08.2016 год.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ към 31.08.2016 год.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА към 31.08.2016 год.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Лъки за месец Август 2016
одобрен

Бюджет

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2016 год. - 31.06.2016 год.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА към 30.06.2016 год.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ към 30.06.2016 год.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Лъки за месец Юни 2016 год.