38 намерени резултата

одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Списък на училища
одобрен

Списък на издадени общи административни актове

Списък на издадени общи административни актове

административен акт
одобрен

Списък на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

Списък на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

бюджетни кредити
одобрен

Регистър на язовирите

Регистър на язовирите

язовири