35 намерени резултата

одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Списък на училищата и детските градини в община Лясковец

детски градини училища
одобрен

Списък на издадените общи административни актове

Списък на общите административни актове в община Лясковец

административни актове
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет в община Лясковец

бюджет второстепенни разпоредители
одобрен

Регистър по приватизация

Регистър по приватизация в община Лясковец

общинска собственност приватизация
одобрен

Регистър на язовирите

Регистър на язовирите в община Лясковец

язовири
одобрен

Регистър на търговските дружества с общинско участие

Регистър на търговските дружества, в които участва Община Лясковец