9757 намерени резултата

одобрен

Бюджет на Община Кричим

Управление на Бюджет

икиномика индустрия
одобрен
одобрен
одобрен

Бюджет на община Гърмен

Бюджет на община Гърмен 2016 г.

бюджет
одобрен

Бюджет на Община град Добрич към 31.08.2016

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2016 г.

одобрен

Бюджет на Община град Добрич към 31.07.2016

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 31.07.2016 г.