9469 намерени резултата

непроверен

10. Допуснати до пазара на труда граждани на трети държави по ЗТМТМ (open data)

10. Допуснати до пазара на труда граждани на трети държави по ЗТМТМ (open data)

непроверен

10. Допуснати до пазара на труда граждани на трети държави по ЗТМТМ (open data)

10. Допуснати до пазара на труда граждани на трети държави по ЗТМТМ (open data)

одобрен
одобрен

09. Регистър на заявленията за достъп до информация

Регистър на заявленията за достъп до информация

одобрен

08. Регистър на домашни и безстопанствени кучета

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

одобрен