9469 намерени резултата

одобрен

06. Регистър на рекламно-инфрмационните елементи

Регистър на рекламно-инфрмационните елементи

одобрен

05. Регистри на търговските дружества с общинско участие

Регистри на търговските дружества с общинско участие

одобрен

04. Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

одобрен

03. Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение

одобрен

02. Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

одобрен

01. Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци