9757 намерени резултата

непроверен

Бюджет на Община град Добрич за 2019 г.

Бюджетът на Община Добрич за 2019 г. е приет с Решение №45-8/29.01.2019 г. на Общински съвет град Добрич

бюджет община Добрич 2019
одобрен

Бюджет на Община град Добрич

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич за периода 01.01.2016 - 30.06.2016 г.

одобрен

Бюджет на Община Габрово за 2016 г.

Бюджет на Община Габрово за 2016 г. Информацията е актуална.

бюджет габрово Община габрово