9760 намерени резултати

одобрен

Училища и детски градини в Община град Добрич

Списък на училищата и детските градини в Община град Добрич, м. септември 2017 г.

детски градини Добрич училища Добрич
одобрен

Участие на българските научни колективи в Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Участие на българските научни колективи в Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

одобрен

Участие на български научни колективи в Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

Участие на български научни колективи в Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

одобрен
одобрен

Утвърдени по реда на чл. 7в, т. 11 от ЗЕУ проекти за електронно управление и ИКТ

Утвърдени по реда на чл. 7в, т. 11 от ЗЕУ проекти за електронно управление и ИКТ

Government organisation
одобрен