9787 намерени резултати

одобрен

Пощенски кодове на населените места в България 2020

българия населени места Пощенски кодове РМС 214/2016
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Държавни помощи в областта на селското стопанство, одобрени от Европейската комисия и прилагани през програмен период 2014 г. - 2020 г. (№ 17)

Държавни помощи в областта на селското стопанство, одобрени от Европейската комисия и прилагани през програмен период 2014 г. - 2020 г. (№ 17)

селско стопанство помощи ЕК