10739 намерени резултати

одобрен

Списък на кодовете на подземните водни тела

Списък на подземните водни тела на територията на Източнобеломорски район за басейново управление.

списък басейнова дирекция БД подземни водни тела район кодове Източнобеломорски ИБР
одобрен

Списък на кодовете на повърхностните водни тела

Списък на кодове на повърхностни водни тела попадащи на територията на Източнобеломорски район за басейново управление

списък басейнова дирекция БД повърхностни водни тела район кодове Източнобеломорски ИБР
одобрен

Издадени разрешителни за строеж на нови сгради по области

национален разрешителни строеж нси области статистически инфостат институт
одобрен

Тарифа на пристанище Бургас за 2022 г

Тарифа на пристанище Бургас за 2022 г

бургас тарифа пристанище ЕАД
одобрен

Химично състояние на повърхностните водни тела

Химично състояние на повърхностните водни тела за 2020 г.- втория цикъл на ПУРБ

ЗБР състояние басейнова дирекция БД повърхностни водни тела район химично Западнобеломорски
одобрен

Списък на кодовете на подземните водни тела

Регистърът се обновява 6 години и обхваща информация за подземни водни тела на територията на поречията на реките Струма, Места и Доспат.

околна среда списък ЗБР басейнова дирекция БД подземни водни тела район Западнобеломорски кодове
 

Моля изчакайте