7150 намерени резултати

одобрен
одобрен

Регистрирани ППС към дата 01.12.2022

1) Водените на отчет ППС по марка и вид към дата 01.12.2022.
2) Водените на отчет ППС по вид и гориво към дата 01.12.2022.
3) Водените на отчет ППС по марка и възраст към дата 01.12.2022.
4) Първоначално регистрирани нови ППС по вид, марка и екологична категория за период от 01.01.2022 до 30.11.2022.
5) Първоначално регистрирани ППС в страната по категория и възраст за период от 01.01.2022 до 30.11.2022.
6) Информация за прекратените ППС по категория за период от 01.01.2022 до 30.11.2022.
7) Брой нови ППС по марка и вид с прекратена регистрация за текущия месец с първоначална регистрация преди по-малко от 6 месеца за период от 01.01.2022 до 30.11.2022.
8) Първоначално регистрирани ППС в страната по марка, модел и категория разделени на нови и употребявани за период от 01.01.2022 до 30.11.2022.
9) Първоначално регистрирани ППС в страната по марка и категория разделени на нови и употребявани за период от 01.01.2022 до 30.11.2022.
10) Регистрирани ППС по вид, марка, модел и области в страната (данни от талон в позиция D1 и D2) за период от 01.01.2022 до 30.11.2022.
11) Регистрирани ППС по екологична категория и области (позиция V.9 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 30.11.2022.
12) Регистрирани ППС от категория (позиция в талона N2, N3 и N4) за период от 01.01.2022 до 30.11.2022.
13) Регистрирани ППС по технически допустима максимална маса (позиция F.1 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 30.11.2022.
14) Регистрирани ППС технически допустима максимална маса, определена от компетентните органи (позиция F.2 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 30.11.2022.
15) Регистрирани ППС по маса на превозното средство (позиция G в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 30.11.2022.
16) Регистрирани ППС по обем на двигателя (позиция P.1 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 30.11.2022.
17) Регистрирани ППС по максимална мощност на двигателя Kw (позиция P.2 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 30.11.2022.
18) Регистрирани ППС по области и вид гориво (позиция P.3 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 30.11.2022.
19) Регистрирани ППС по области и вид и максимална мощ (позиция P.4 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 30.11.2022.

категория ППС регистър статистика регистрация МВР РМС 103/2015 РМС 435/2020 марка модел екологична гориво РМС 567/2021
одобрен
одобрен

Регистър на закритите и преобразувани училища в Софийска област

закрити област преобразувани регистър руо софия училища РМС 214/2016 София област
одобрен

Регистър на договорите за аренда и наем към 31.10.2022 г. на територията на област Благоевград

Договорите за аренда и наем, които имат за обект земеделски земи, се вписват в Общинска служба по земеделие в регистър по местонахождението им, а тези с обект движими или недвижими вещи за земеделско производство по постоянен адрес на арендатора – физическо лице или едноличен търговец, или по седалище или адрес на управление на юридическото лице – арендатор.

аренда Благоевград договори земеделски земи наем одз регистър РМС 435/2020
одобрен

Регистър на имотите с променено предназначение на територията на област Благоевград към 31.10.2022 г.

Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди се разрешава в зависимост от продуктивните качества на земята и целите на промяната от междуведомствена комисия в Областна дирекция „Земеделие“, по местонахождението им, в случай, че площта е до 50 дка, от пета до десета категория или не е поливна.

Благоевград земеделски земи имоти одз регистър РМС 435/2020 предназначение променено неземеделски нужди промяна на предназначението
 

Моля изчакайте