7 намерени резултата

избрани етикети:
регистър 
одобрен

Регистър за издадени разрешителни за ползване на воден обект в община Аксаково

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ / РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ/ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА САНИТАРНО ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ ОКОЛО СОНДАЖ 2017г.

регистър
одобрен

Регистър категоризираните туристически обекти на територията на община Аксаково

Регистър категоризираните туристически обекти на територията на община Аксаково за 2017г.

категоризирани туристически обекти регистър
одобрен

Регистър на концесиите на язовирите в община Аксаково

Регистър на концесиите на язовирите в община Аксаково за 2017г

концесии регистър
одобрен

Регистър разрешителни за удължено работно време на територията на община Аксаково

Регистър разрешителни за удължено работно време на територията на община Аксаково за 2017г.

регистър удължено работно време
одобрен

Регистър мери, пасища и ливади за индивидуално ползване - Община Аксаково

Регистър мери, пасища и ливади за индивидуално ползване - Община Аксаково за 2017г

мери и пасища регистър
одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет - Община Акаково

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет – Аксаково
мандат 2015-2019 г.

общински съвет регистър