14 намерени резултата

одобрен
непроверен
одобрен

Регистри КСД

Регистри за приватизация, язовири, пчелини и пчелни семейства, концесии, рзрешения за таксиметров превоз и разпределение на пасища и мери от ОПФ за индивидуално ползване

одобрен

Регистри Просвета

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

образование училища детски градини ЦПЛР