60 намерени резултати

одобрен

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имот – общинска собственост – община Първомай – 2022 г.

Публични регистри на община Първомай

имоти община общинска разпоредителни регистър сделки собственост РМС 436/2017 Първомай