53 намерени резултата

одобрен
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост

Разрешителни за водовземане и ползване на воден ресурс на територията на Община Русе

одобрен

Регистър на разрешителни за водовземане

Разрешителни за водовземане и ползване на воден ресурс на територията на Община Русе