1123 намерени резултати

избрани етикети:
РМС 436/2017  наем  собственост 
одобрен

Регистър на земи общинска собственост, дадени под аренда/наем

аренда земи наем община общинска регистър собственост РМС 214/2016 Банско
одобрен

Регистър на издадени разрешителни за водовземане

водовземане община разрешителни регистър РМС 436/2017 Банско
одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет

Регистър на върнати за ново обсъждане Решения на Общински съвет – Банско, мандат 2019-2023г.

върнати ново обсъждане община общински регистър решения съвет РМС 436/2017 Банско
одобрен

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

безстопанствени домашни кучета община регистър РМС 436/2017 Баните
одобрен

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение

Регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета - гр.Банско

дървета значение историческо община площи регистър РМС 436/2017 озеленени Банско