8 намерени резултати

избрани теми:
Правителство, публичен сектор 
избрани етикети:
разрешителни  разрешения  Струма 
одобрен

Регистър на разрешенията за продажба на тютюневи изделия

Регистър на разрешенията за продажба на тютюневи изделия

агенция продажба разрешения регистър РМС 214/2016 Митници тютюневи изделия
одобрен
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените разрешителни за строеж

издадени каварна община разрешителни регистър строеж РМС 214/2016
одобрен

Списък на лицата, на които са издадени разрешителни за паша на домашни животни през 2018 г.

Посочени са имената/наименованията на физическите/юридически лица, на които, съгласно чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии, през 2018 г. от Дирекция "Национален парк Централен Балкан" са издадени разрешителни за паша на домашни животни на територията на Национален парк Централен Балкан

паша разрешителни
одобрен

Публичен регистър на разрешенията за ползване издадени от ДНСК

Публичен регистър на разрешенията за ползване издадени от ДНСК

издадени публичен разрешения регистър РМС 436/2017 ползвани ДНСК
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените разрешителни за строеж

разрешителни строеж
 

Моля изчакайте