1 намерен резултат

избрани теми:
Правителство, публичен сектор 
избрани етикети:
устройство на територията 
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените разрешителни за строеж в Община Трън

строителни разрешения устройство на територията Община Трън