49 намерени резултата

одобрен
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии през 2018г. на Община Радневоо

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии през 2018г. на Община Раднево

одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци 2018г.

Регистър на площадките за предаване на отпадъци 2018г.