5 намерени резултати

избрани етикети:
здравеопазване 
одобрен

Регистър за първична дентална помощ

Регистър за първична дентална помощ

здравеопазване
одобрен

Регистър на социалните услуги в Община Раднево

Регистър на социалните услуги в Община Раднево към м. септември 2017 г.

здравеопазване
одобрен

Регистър на лечебни заведения за извънболнична помощ

Регистър на лечебни заведения за извънболнична помощ на територията на община Раднево - актуализиран към м. септември 2017 г.

здравеопазване
одобрен

Регистър на индивидуална практика - Амбулатория за първична дентална помощ

Индивидуални практики за първична дентална помощ (зъболекари) - 11 бр. - актуализиран към м. септември 2017 г.

здравеопазване
одобрен

Регистър на индивидуална практика - Амбулатория за първична медицинска помощ

Индивидуални практики за първична медицинска помощ (лични лекари), сключили договор с РЗОК - 11 бр. - актуализиран към м. септември 2017 г.

здравеопазване
 

Моля изчакайте