275 намерени резултати

избрани етикети:
строителство  закон за водите  подземни богатства  разрешения  биогенни елементи  Струма  екология  здравеопазване 
одобрен

Регистър за издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

издадени община превоз пътници разрешения регистър таксиметров Провадия 436/2017
одобрен

Община Враца - Устройство на територията - регистър "Разрешения за строеж"

Регистър на издадените разрешителни за строеж

община разрешения строеж РМС 214/2016 Враца
одобрен

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

Регистър на фирмите, на които община-петрич е издала разрешения за таксиметров превоз на пътници за 2020 г. по реда на чл.24а, ал.1 на закона за автомобилните превози и чл.24, ал.1 на наредба № 34 от 06.12.1999г. за таксиметров превоз на пътници

община превоз разрешения таксиметров РМС 436/2017 Петрич рагистър
одобрен

Регистър на заверените технически паспорти на сгради

Дава информация за заверените технически паспорти на сгради на територията на община Неделино за определен период

заверени община паспорти сгради строителство технически Неделино РМС 214/2016
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Дава информация за издадените разрешителни за строеж за определен период

издадени община разрешителни регистър строеж строителство Неделино РМС 214/2016
одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

Дава информация за обектите, въведени в експлоатация за конкретния период

въведени експлоатация обекти община регистър строителство Неделино РМС 214/2016