262 намерени резултати

избрани етикети:
Лом  закон за водите  подземни богатства  разрешения  биогенни елементи  Струма  екология  здравеопазване 
одобрен

Регистър за издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

издадени община превоз пътници разрешения регистър таксиметров Провадия 436/2017
одобрен

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

Регистър на фирмите, на които община-петрич е издала разрешения за таксиметров превоз на пътници за 2020 г. по реда на чл.24а, ал.1 на закона за автомобилните превози и чл.24, ал.1 на наредба № 34 от 06.12.1999г. за таксиметров превоз на пътници

община превоз разрешения таксиметров РМС 436/2017 Петрич рагистър
одобрен

Регистри на търговските дружества с общинско участие

Регистър на търговски дружества със 100 % участие в капитала на община Лом

дружества община регистър търговски РМС 436/2017 Лом
одобрен

Регистър на общинските предприятия

Регистър на общинските предприятия на община Лом

община общински предприятия регистър РМС 214/2016 Лом
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

община разрешителни регистър строеж РМС 214/2016 Лом
одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

експлоатация обекти община регистър РМС 214/2016 Лом