228 намерени резултати

избрани етикети:
каварна  обекти с обещствено предназначение  Басейнова дирекция  заустване  трапезни  екология  здравеопазване 
одобрен

Регистър на обществените поръчки

Регистър на обществените поръчки

каварна обществени община поръчки регистър РМС 436/2017
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост в община Каварна

имоти каварна община общинска публичен регистър сделки собственост РМС 436/2017
одобрен

Регистър на даренията

Регистър на даренията, постъпили в община Каварна

дарения каварна община регистър РМС 436/2017
одобрен

Регистър на спортните клубове

Регистър на спортните клубове на територията на община Каварна

каварна клубове община регистър спортни РМС 436/2017
одобрен

Регистър на лекарските практики

Регистър на лекарските практики на територията на община Каварна

каварна лекарски община практики регистър РМС 436/2017
одобрен

Държавен план-прием за гимназиите на територията на общината

Държавен план-прием за гимназиите на територията на община Каварна

гимназии държавен каварна община план-прием РМС 436/2017