594 намерени резултати

одобрен

Бюлетини съдебен статус

Статистическа информация по месеци и бюра съдимост за съставените бюлетини за съдимост и бюлетини по чл. 78 А.

регистър бюлетин Министерство съдебен статус правосъдието