7240 намерени резултати

одобрен

Регистър на търговските дружествата с общинско участие

Регистър на търговските дружествата с общинско участие

дружества община общинско регистър търговски участие РМС 436/2017 Търговище
одобрен

Регистър на търговските дружествата със 100% общинско участие

Регистър на търговските дружествата със 100% общинско участие

дружества община общинско регистър търговски участие РМС 436/2017 Търговище
одобрен
одобрен

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

РМС 436/2017
одобрен

Списък на лица, оправомощени за проверка на средства за измерване и на компоненти и допълнителни устройства към тях

Списък на лица, оправомощени за проверка на средства за измерване, съдържащ:
* Име, адрес/ седалище, телефон, факс на заявителя
* Заповед №/дата
* Срок на валидност
* Вид проверка
* Номера на проверителите
* Средства за измерване, за проверката на които е оправомощено лицето

водомери ДАМТН димометри дрегери електромери манометри скоростомери средства за измерване топломери РМС 436/2017
одобрен

Регистър на лицата, регистрирани за извършване на монтаж, проверка и ремонт на тахографи

Регистър на лицата, регистрирани за извършване на монтаж, проверка и ремонт на тахографи, съдържащ:
* № и дата на удостоверението
* Наименование и седалище на лицето
* Адрес на сервиза
* Списък на сервизните техници
* Обхват на регистрацията
Идентификационен номер, определен от ДАМТН

ДАМТН регистър тахографи РМС 436/2017
 

Моля изчакайте