6402 намерени резултати

одобрен

Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища

Данни за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища с цел улесняване достъпа до пазара на труда, както и за други цели, когато заявителят има правен интерес, след м.януари 2006 г.

чуждестранни дипломи в България
одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация

достъп до информация заявления регистър РМС 436/2017 Вълчедръм
одобрен
одобрен

Регистрирани заболявания от някои заразни болести, подлежащи на задължително съобщаване

заразни болести здравеопазване РМС 54/2019 регистрирани заболявания
  • «
  • 1
  • 2