2367 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания на територията на община Сливен

карти община паркиране Сливен трайни увреждания хора с увреждания РМС 436/2017
одобрен

Подлежаща на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Подлежаща на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество - Община Сливен

информация община Сливен имущество корупция отнемане незаконно ЗПКОНПИ противодействие придобито РМС 54/2019
одобрен

Отчет за изразходените средства за компенсации от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии

Отчет за изразходените средства за компансации от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии

компенсации община отчет превози Болярово РМС 54/2019 пътнически
одобрен

Регистър на безстопанствени кучета

Безстопанствени кучета в община Болярово

безстопанствени кучета община регистър Болярово РМС 436/2017