881 намерени резултата

одобрен

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци на територията на Община Кнежа

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци на територията на Община Кнежа

одобрен

РЕГИСТЪР НА РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПАСИЩА ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА КНЕЖА

РЕГИСТЪР НА РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПАСИЩА ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА КНЕЖА

одобрен

РЕГИСТЪР НА ЯЗОВИРИТЕ В ОБЩИНА КНЕЖА

РЕГИСТЪР НА ЯЗОВИРИТЕ В ОБЩИНА КНЕЖА

одобрен

РЕГИСТЪР ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КНЕЖА

РЕГИСТЪР ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КНЕЖА

одобрен

Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерии

Съгласно чл.17а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Регионалните здравни инспекции издават удостоверения за регистрация на дрогерии, по реда на чл. 239-241 от същия закон, отговарящи на изискванията, регламентирани в Наредба №29/9.12.2008 г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията

здравеопазване
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация

Информацията е актуална.

Община габрово Регистър на заявленията за достъп до информация