435 намерени резултати

одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА в системата на МОН

Информация за плащанията в СЕБРА в системата на МОН

плащания себра мон
одобрен

СПРАВКА ЗА БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО УЧИЛИЩА, УЧАСТВАЛИ В НАЦИОНАЛНИТЕ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА И НА УЧЕНИЦИТЕ, ЛАУРЕАТИ ОТ ОЛИМПИАДИТЕ

СПРАВКА ЗА БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО УЧИЛИЩА, УЧАСТВАЛИ В НАЦИОНАЛНИТЕ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА И НА УЧЕНИЦИТЕ, ЛАУРЕАТИ ОТ ОЛИМПИАДИТЕ

РМС 214/2016 мон олимпиада лауреати 2019-2020
одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 27.06.2018

Информация за плащанията в СЕБРА 27.06.2018

себра
одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 28.06.2018

Информация за плащанията в СЕБРА 28.06.2018

себра
одобрен

Справка за брой ученици, придобили степен на професионална квалификация - по групи професионални направления, през календарната 2019 година към 12.07.2020 г.

Справка за брой ученици, придобили степен на професионална квалификация - по групи професионални направления, през календарната 2019 година към 12.07.2020 г.

одобрен

Брой ученици по форми на обучение в държавните, общинските и частните училища, с данни към 06.02.2020 г.

Брой ученици по форми на обучение в държавните, общинските и частните училища, с данни към 06.02.2020 г.