81 намерени резултата

одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

Регистър на издадените Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория за периода от 2004 г. до 2016 г.

въведени експлоатация категория обекти строежи
одобрен
одобрен

Регистър на общинските предприятия

Регистър на общинските предприятия в Община град Добрич

одобрен

Регистър на разрешенията за рекламно-информационни елементи 2012 - 2019 г.

Регистърът на издадените разрешения за поставяне на рекламно-информационни елементи на територията на Община град Добрич обхваща периода от 01.01.2012 г. до 11.03.2019 г.

разрешения за РИЕ Община Добрич рекламно-информационни елементи