81 намерени резултата

одобрен
одобрен

Регистър на площадките за разделно събиране на отпадъци

Регистър на площадките за разделно събиране на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон в Община Добрич.

добрич пластмаси разделно събиране на отпадъци стъкло хартия
одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

Регистър на издадените Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория за периода от 2004 г. до 2016 г.

въведени експлоатация категория обекти строежи
одобрен