17 намерени резултати

одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена в община Любимец

детски градини Любимец училища
одобрен

Регистър ПУП 2017г.

Регистър ПУП 2017г.

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и измененията им
одобрен
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с кредит в община Любимец

Второстепенни разпоредители с кредит в община Любимец

бюджет
одобрен

Държавен план-прием за гимназията в община Любимец

Утвърден план-прием на гимназията в община Любимец за учебната 2017/2018 г.

гимназия прием
одобрен

Списък на училища и детски градини в община Любимец

Училища и детски градини в община Любимец

детски градини училища