41 намерени резултата

одобрен

Училища и детски градини в община Правец

СПИСЪК НА УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ

детски градини основни училища
одобрен

Регистър транспорт - 2017 - Община Правец

РЕГИСТЪР НА МАРШРУТНИТЕ РАЗПИСАНИЯ - АВТОГАРА ПРАВЕЦ

одобрен

Регистър обработваеми земи-01-10-2017- община Правец

Регистър на обработваеми земеделски земи отдадените под наем на територията на община ПРАВЕЦ, актуален към 01.10.2017 г.

одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост на Община Правец

сдружения на собственици
одобрен

Регистър на язовирите, собственост на община Правец

Регистър на язовирите, собственост на община Правец

язовири община правец
одобрен

Разпределение на ПМЛ община Правец

Разпределение на пасища, мери и ливади на територията на община ПРАВЕЦ, със сключени договори за наем, актуален към 01.10.2017г.

разпределение пасища