47 намерени резултати

одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежи

Регистър на техническите паспорти на строежи (сградите и съоръженията) за периода 2007 - 2015 година

строителство