44 намерени резултати

одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет - Вълчедръм

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет - Вълчедръм

община общински съвет РМС 436/2017 Вълчедръм