9727 намерени резултати

одобрен

Регистър на съществуващите язовири общинска собственост на територията на Община Родопи

РЕГИСТЪР НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЯЗОВИРИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОДОПИ

одобрен

Регистър на обществени поръчки

Регистър на обществени поръчки/профил на купувача - Община Родопи

обществени поръчки профил на купувача
одобрен

Регистър на Заповедите, разрешаващи одобрение на ПУП-ПРЗ по §4 ПЗР ЗСПЗЗ

Регистър на Заповедите, разрешаващи одобрение на ПУП-ПРЗ по §4 ПЗР ЗСПЗЗ, Община Родопи

ЗСПЗЗ ПРЗ ПУП-ПРЗ
одобрен

Регистър на актовете за общинска собственост

Регистър на актовете за общинска собственост, Община Родопи

актове за общинска собственост
одобрен

Регистър на Заповедите за изменение ПУП 2017г

Регистър на Заповедите за изменение ПУП 2017г.,Община Родопи

Заповеди за изменение ПУП