9602 намерени резултата

одобрен

Утвърден държавен план-прием за учебната 2019/2020година

Справка за за утвърдения държавен план-прием в VIII клас за учебната 2019/2020 година

одобрен

РЕГИСТЪР на заявленията за достъп до обществена информация в община Враца

РЕГИСТЪР на заявленията за достъп до обществена информация в община Враца

обществена информация
одобрен
одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА в системата на МОН

Информация за плащанията в СЕБРА в системата на МОН

себра
одобрен
одобрен

Регистър на специализирани институти и социални услуги в община Враца

Регистър на специализирани институти и социални услуги в община Враца

Регистър на социални институти и услуги