3 намерени резултата

избрани етикети:
общинска собственост 
одобрен

РЕГИСТЪР НА ЯЗОВИРИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

РЕГИСТЪР НА ЯЗОВИРИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ № по ред Имот № представляващ Населено място Община Собственик площ на документ за забележка

община тервел общинска собственост регистър язовирите
одобрен

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ № по ред Вид и описание на имота Пазарна оценка Данъчна оценка Оценка определена от ОбС - Тервел Крайна цена на сделката вкл.ДДС Начин на разпореждане Насрещна страна на сделката

имоти община тервел общинска собственост РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ регистър
одобрен

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ № по ред № и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на преписката (досие) Местонахождение Вид и описание на имота Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта Предоставени права за управление Разпоредителни действия с имот (част от имота) Включен в капитала на търговското дружество с общинско участие Актове, по силата, на които имотът или част от него в престанал да бъде общинска собственост Заповед за отписване на акта за общинска собственост

община тервел общинска собственост регистър частна