108 намерени резултата

избрани етикети:
аренда  общинска собственост 
одобрен

Регистър на земеделски земи

Регистър на земеделски земи- общинска собственост, отдадени под аренда/наеми
Регистър отдадени имоти с нтп пасища, мери и ливади

аренда земеделски земи имоти ливади наем общинска пасища собственост
одобрен
одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда

общинска собственост
одобрен

Регистър на разпоредителнита сделки с имоти

Регистър на разпоредителнита сделки с имоти -2017 година

общинска собственост
одобрен

Регистър на общинската собственост в Община Монтана

Регистър на общинската собственост

общинска собственост регистър
одобрен

Регистър на концесиите

Регистър на концесиите в община Лясковец

концесии общинска собственост