104 намерени резултата

избрани етикети:
столична община  икономика 
одобрен

Регистър на „Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения“

Регистър на „Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения“

икономика
одобрен

Регистър на категоризирани туристически обекти в община Враца

Регистър на категоризирани туристически обекти в община Враца

икономика
одобрен

Регистър на търговските обекти

Регистър на търговските обекти

икономика
одобрен

Регистър по приватизация

Регистър по приватизация

икономика
одобрен
одобрен

Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Столична община

Регистър на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) на Столична община.

закон столична община имущество корупция незаконно придобито