36 намерени резултати

избрани етикети:
устройство на територията 
одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

Регистър на удовстоверенията за въвеждане в експлоатация, актуален до 2021г.

въведени експлоатация община регистър устройство на територията РМС 214/2016 божурище
одобрен

Регистър на въведените в експлоатация строежи

Регистър на въведените в експлоатация строежи
2020 г.
№ № на ВЕ Дата на
издаване
Възложител Строеж Местонахождение
1 1 18.11.2020г. Община Маджарово «Реконструкция на прилежащ двор и
изграждане на ограда в СУ «Димитър
Маджаров» , гр.Маджарово»
Гр.Маджарово, УПИ VIII, кв.31
2 2 25.11.2020г. Марко Георгиев
Баров
«Къща със стаи за настаняване» УПИ ХIII – 262,263,264 , кв.28,
с.Бориславци

въведени експлоатация община регистър строежи устройство на територията РМС 214/2016 Маджарово
одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти 2020 г.

Регистър на одобрените инвестиционни проекти 2020 г.
№ № на ОИП Дата на
издаване
Възложител Строеж Местонахождение
1 1 18.03.2020г. Община Маджарово « Навес за МПС» Гр.Маджарово
2 2 29.04.2020г. Ерджан Сабахтин Юсуф,
Шенай Ибрахим Юсуф
«Постройка за съхранение на
селскостопанска продукция и
инвентар»
ПИ 010018,м.Деде Авлу,землище
с.Горни Главанак
3. 3 29.04.2020г. Шенай Ибрахим Юсуф «Постройка за съхранение на
селскостопанска продукция и
инвентар»
ПИ 011034,м.Бат тепе, землище с.Горно
поле
4.
4 27.05.2020г. Тонка Костадинова
Ангелова
«Селскостопански склад за
съхранение на
селскостопанска продукция»
ПИ 46499.26.16, с.Малки Воден
5. 5 01.07.2020г. Недретин Варетин Нури «Построика за
селскостопанска продукция и
инвентар»
ПИ 22856.22.6, с.Долно Съдиево
6. 6 10.07.2020г. Община Маджарово «Изграждане на
водопроводна мрежа на
с.Ръженово,общ.Маджарово»
С.Ръженово
7 7 05.08.2020г. Виолета Димитрова
Тянкова
«Еднофамилна жилищна
сграда с навес за автомобили»
УПИ VІ 112,кв.14, с.Бориславци
8. 8 12.08.2020г. «ЕУРО ПИЛЦ» ЕООД «Преустройство на трети етаж
от административна сграда в
стаи за гости»
УПИ ХІІ-90, кв.12
9. 9 09.09.2020г. Григор Атанасов
Хамбарджиев, Минка
Кръстева Хамбарджиева
«Стопанска постройка» УПИ ІІІ-16,кв.І-С, с.Малки Воден
10. 10 .26.08.2020г. Галина Грозева Щерева «Жилищна сграда за сезонно
обитаване с гараж и навес»
УПИ VІІІ, кв.16, гр.Маджарово
11. 11 16.09.2020г. Веско Милушев Кирев «Постройка за
селскостопанска продукция и
инвентар»
ПИ 66233.40.3
12 12 18.11.2020г. Станка Атанасова
Георгиева
«Селскостопанска сграда
/Навес/ за съхранение на
селскостопанска продукция и
инвентар»
ПИ 05503.62.15.,землище с.Бориславци.

община одобрени проекти устройство на територията инвестиционни РМС 54/2019 Маджарово
одобрен

Регистър на издадените технически паспорти на строежите 2020 г.

Регистър на издадените технически паспорти на строежите 2020 г.
№ № на ТП Дата на
издаване
Възложител Строеж Местонахождение
1 1 18.11.2020г. Община Маджарово «Реконструкция на прилежащ
двор и изграждане на ограда в
СУ»Димитър Маджаров»,
гр.Маджарово
УПИ VIII, кв.31, гр.Маджарово.

община паспорти регистър строежи технически устройство на територията РМС 54/2019 Маджарово