7 намерени резултати

избрани етикети:
икономика 
одобрен

Регистър на категоризираните заведения за хранене и нощувки

Регистър на категоризираните заведения за хранене и нощувки

икономика
одобрен

Регистър на „Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения“

Регистър на „Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения“

икономика
одобрен

Регистър предприятия-2018г.

Регистър предприятия-2018г.

икономика
одобрен

Регистър на търговските обекти

Регистър на търговските обекти

икономика
одобрен

Регистър на земед. земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, отдадени под наем/аренда в Община Шумен

Регистър на земед. земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, отдадени под наем/аренда в Община Шумен

икономика
одобрен

Регистри на търговските дружества с общинско участие

Регистри на търговските дружества с общинско участие

икономика