11 намерени резултата

избрани етикети:
икономика 
одобрен

Регистър на „Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения“

Регистър на „Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения“

икономика
одобрен

Регистър на търговските обекти

Регистър на търговските обекти

икономика
одобрен

Регистър по приватизация

Регистър по приватизация

икономика
одобрен

Регистър на категоризираните заведения за хранене и нощувки

Регистър на категоризираните заведения за хранене и нощувки

икономика
одобрен

Регистър на общинските предприятия 2016

Регистър на общинските предприятия 2016

икономика
одобрен

Регистър на земед. земи от ОПФ, отдадени под наем/аренда в Община Шумен

Регистър на земед. земи от ОПФ, отдадени под наем/аренда в Община Шумен

икономика