236 намерени резултати

избрани етикети:
община 
одобрен

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП

административни актове община пуп регистър РМС 54/2019 Димово
одобрен

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

местни община регистър вероизповедания поделения РМС 54/2019 Димово
одобрен

Регистър на частна общинска собственост

Регистър на частна общинска собственост

Драгоман община общинска регистър собственост частна РМС 214/2016
одобрен