28 намерени резултати

избрани етикети:
община  регистър 
одобрен

Община Златица - Регистър на издадените разрешителни за строеж

Община Златица - Регистър на издадените разрешителни за строеж

златица издадени община разрешителни регистър строеж РМС 214/2016
одобрен

Община Златица - Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози.

Информация-по-чл.71 от Наредбата за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския трнспорт в планински и други райони за издаване на превозни докумени за извършване на превозите.

златица община приходи компенсация АВТОБУСНИ ЛИНИИ намалени РМС 54/2019
одобрен

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП

Община Златица - Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП

административни актове златица издадени община одобрени пуп регистър РМС 54/2019
одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

Община Златица - Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им (ПУП)

актове златица община планове пуп регистър устройствени РМС 436/2017
одобрен

Община Златица - Регистър на рекламно-инфрмационните елементи - Разрешения за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения

Община Златица - Регистър на рекламно-инфрмационните елементи - Разрешения за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения

елементи златица община регистър рекламно информационни РМС 436/2017
одобрен

Община Златица - Регистър на техническите паспорти на строежите

Община Златица - Регистър на техническите паспорти на строежите (РМС 54/2019)
Община Златица - Регистър на заверените технически паспорти на сгради (РМС 214/2016)

златица община паспорти регистър сгради строежи технически РМС 214/2016 РМС 54/2019
 

Моля изчакайте