576 намерени резултата

избрани етикети:
община  регистър 
одобрен

Регистър на лекарските практики

Регистър на лекарските практики в Община Мирково

регистър
одобрен

Регистър на обществените поръчки

Регистър на обществените поръчки в Община Мирково

регистър
одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности

Регистър на недвижимите културни ценности в Община Мирково

регистър
одобрен

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и изменение на ПУП

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и изменение на ПУП в Община Мирково

регистър
одобрен

Регистър на разрешителните за водовземане

Регистър на разрешителните за водовземане в Община Мирково

регистър
одобрен

Регистър на издадените разрешения за строеж

Регистър на издадените разрешения за строеж в Община Мирково

регистър