96 намерени резултата

избрани етикети:
общинска собственост 
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - Община Аврен, Област Варна

общинска собственост
одобрен

Регистър на язовирите

Регистър на язовирите - Община Аврен, Област Варна

общинска собственост
одобрен

Регистър на озеленените площи

Регистър на озеленените площи - Община Аврен, Област Варна

общинска собственост
одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда. Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем - актуален към 20.07.2016 г.

аренда наем общинска собственост