93 намерени резултата

избрани етикети:
общинска собственост 
одобрен

Регистър на разпоредителнита сделки с имоти

Регистър на разпоредителнита сделки с имоти -2017 година

общинска собственост
одобрен

Регистър на общинската собственост в Община Монтана

Регистър на общинската собственост

общинска собственост регистър
одобрен

Регистър на концесиите

Регистър на концесиите в община Лясковец

концесии общинска собственост
одобрен

Регистър на рекламно-информационните елементи

Регистър на рекламно-информационните елементи в община Лясковец

общинска собственост рекламни елементи
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост в община Лясковец

общинска собственост разпоредителни сделки
одобрен

Регистър на договорите за язовири, предоставени под наем на оператори на язовирни стени на Община Асеновград

Регистърът съдържа само действащите договори към съответната дата на обновяване на ресурса

общинска собственост