92 намерени резултата

избрани етикети:
общинска собственост 
одобрен
одобрен

Регистър на общинската собственост

Чл. 63 на Закон за общинска собственост, чл. 2 на Наредба 8/ 2009г за утвърждаване образци на актове за общинска собственост

общинска собственост
одобрен

Пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за стопаската 2017-2018 г. на община Грамада

Пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за стопанската 2017-2018 г. на община Грамада

общинска собственост
одобрен

Регистър на общинската собственост

Регистър на общинската собственост - частна и публична

Община Роман общинска собственост публична Роман частна
одобрен

Регистър на частна общинска собственост община Златарица

имоти частна общинска собственост

общинска собственост