131 намерени резултати

избрани етикети:
отчет 
одобрен

Отчети за касовото изпълнение на бюджета

Отчет на касовото изпълнени на бюджета на Община Борован 2020г.

бюджет изпълнение касово община отчет счетоводство РМС 54/2019 Борован
одобрен

Месечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на Община Чирпан

Отчети за касовото изпълнение на бюджета

бюджет изпълнение касово община отчет РМС 54/2019 Чирпан
одобрен

Отчети за касовото изпълнение на бюджета

Отчет за касово изпълнение на бюджета за 2020 г.

бюджет изпълнение касово община отчет РМС 54/2019 Николаево
одобрен

Данни за бюджета и отчет за изпълнението му

Бюджет на Община Търговище за 2020 г.

бюджет изпълнение община отчет РМС 214/2016 Търговище
одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Февруари 2021г.

Месечен отчет на Община Кула за касовото изпълнение на бюджета за м. февруари 2020г.

бюджет изпълнение касово община отчет РМС 54/2019 Кула
одобрен

Отчет за касовото изпълнение за месец януари 2021г.

Месечен отчет на Община Кула за узпълнението на бюджета за м. януари 2021г.

бюджет изпълнение касово община отчет РМС 54/2019 Кула