72 намерени резултати

избрани етикети:
отчет 
одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на община Сърница към 30.06.2016 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета на община Сърница към 30.06.2016 година

бюджет отчет
одобрен

Отчет за касово изпълнение на СЕС -КСФ

Отчет за касово изпълнение на СЕС -КСФ

отчет
одобрен

Отчет за касово изпълнение на чуждите средства към 30.06.2016 година

Отчет за касово изпълнение на чуждите средства към 30.06.2016 година

изпълнение отчет
одобрен

Месечен отчет Симеоновград

Месечен отчет

отчет симеоновград
одобрен

Отчет 31.07.2017 Оба Симеоновград

Отчет 31.07.2017 Оба Симеоновград

2017 отчет
одобрен

Данни за бюджета и разходването му

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2016 г. Актуална информация за месечните и тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджета може да бъде получена на адрес: http://www.septemvri.org/finansi.htm

бюджет касово община отчет Септември