179 намерени резултати

избрани етикети:
заустване  екология  здравеопазване 
одобрен

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на общината

водовземане заустване община разрешителни регистър РМС 435/2020 Созопол
одобрен

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на общината

Разрешителни за водовземане и заустване

водовземане заустване община разрешителни Стралджа РМС 435/2020
одобрен

Регистър водовземане и заустване

Регистър водовземане и заустване

водовземане Драгоман заустване община регистър РМС 435/2020
одобрен

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на Община Айтос

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на Община Айтос

водовземане заустване регистър
одобрен
одобрен