6 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
избрани етикети:
монтана  здравеопазване 
одобрен

Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ на кметове на кметства и управители на търговски дружества - 2020

информация монтана община ЗПКОНПИ публикуване РМС 54/2019 подлежаща
одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждания решения на общински съвет-Монтана за мандат 2015-2019 г.

Регистър на върнатите за ново обсъждания решения на общинските съвети

монтана община общински съвет регистър решения
одобрен

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници в община Монтана

монтана община регистър таксиметров превоз таксита РМС 436/2017
одобрен

Регистър на лекарските практики

Информацията е от регистрите за индивидуални и групови практики за първична медицинска помощ на РЗИ – Монтана.
Преадресирано към Български лекарски съюз, с РМС № 54 от 01.02.2019 г.

здравеопазване лекарски практики община регистър РМС 436/2017 Вълчедръм
одобрен

Регистър на спортните клубове в община Монтана

Регистър на спортните клубове

клубове монтана община регистър спорт