194 намерени резултати

избрани етикети:
монтана  екология  здравеопазване 
одобрен

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИ

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИ

здравеопазване
одобрен

Лечебни заведения, които извършват дейности по трансплантация

Регистърът на Лечебни заведения, които извършват дейности по трансплантация се води от ИАМН, съгласно ЗТОТК и чл. 5 от Наредба № 21 от 3 май 2007 г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на Изпълнителната агенция "Медицински надзор", редът за вписване и ползване на информацията. Регистърът съдържа: Име на ЛЗ, Населено място, Адрес на ЛЗ, телефон, имейл, сайт на ЛЗ, Управител на ЛЗ, Вид на разрешените дейности.

асистирана репродукция здравеопазване лечебни заведения регистър тъкани и клетки тъканни банки органи РМС 214/2016 трансплантация ИАМН
одобрен

Лица с увреждания

Представени са данни за Освидетелствани лица над 16-годишна възраст с призната трайно намалена работоспособност / вид и степен на увреждане и данни за Освидетелствани деца до 16-годишна възраст с признати вид и степен на увреждане

здравеопазване лица с увреждания НЦОЗА
одобрен

Отчет за оперативната контролна дейност на РИОСВ Шумен

екология околна среда отчет шумен контролна дейност РМС 54/2019 РИОСВ
одобрен
одобрен

Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ на кметове на кметства и управители на търговски дружества - 2020

информация монтана община ЗПКОНПИ публикуване РМС 54/2019 подлежаща
 

Моля изчакайте